FSS IPLZP Inkluzivní práce s lidmi se zdravotním postižením
Název anglicky: Inclusive work with people with disabilities
zájmové vzdělávání, prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSS C-SPR Sociální politika a sociální práce

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.