FF KKOS Komunitní kurátorství: odolné společenství jako křižovatka světů i křehká pouta
Název anglicky: Community curation: a resilient community as a crossroads of worlds and fragile bonds
profesní vzdělávání, kombinovaný, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF C-ISKP Informační studia a knihovnictví pro praxi
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr
FF:KISKED13Komunitní kurátorství: odolné společenství jako křižovatka světů i křehká pouta P. Škyříkzk 0/2/03 -
3 kredity