FF PRDA Práce s daty: Jak porozumět světu dat a být strůjcem pokroku
Název anglicky: Data Literacy: How to understand the world of data and be an leader of progress
profesní vzdělávání, distanční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF C-ISKP Informační studia a knihovnictví pro praxi
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr
FF:KISKED03Práce s daty: Jak porozumět světu dat a být strůjcem pokroku P. Škyříkzk 0/2/03 -
3 kredity