PřF ABICH Analytická biochemie
Název anglicky: Analytical biochemistry
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF N-BIC Biochemie

Součásti SZZ a jejich obsah

Součástí SZZ jsou předměty Pokročilá biochemie, Klinická diagnostika a Molekulární diagnostika zaměřené na širší teoretický základ studenta v oblastech analytické biochemie. Další součástí SZZ je Diplomová práce z analytické biochemie, která je zaměřena na experimentální dovednosti studenta a na jeho schopnosti zpracovávat informace získané v rámci teoretické výuky.
SZZ navazuje na následující profilující předměty:


C6215 Pokročilá biochemie a její metody
C7010 Oborový seminář z biochemie I
C8010 Oborový seminář z biochemie II
C9002 Oborový seminář z biochemie III
CA010 Oborový seminář z biochemie IV
C7872 Aplikovaná biostatistika
C7880 Nové směry v bioanalytické chemii
C9100 Biosenzory
C9220 Seminář k diplomové práci I
C9320 Metody biochemického výzkumu
CA220 Seminář k diplomové práci II
Bi6400 Metody molekulární biologie
C4840 Metody značení a imobilizace biomolekul
C6222 Klinická biochemie II
C7175 DNA diagnostika
C8210 Diplomová práce II (BC)
C9300 Diplomová práce I (BC)
C9310 Diplomová práce III (BC)
CA340 Diplomová práce IV (BC)

Doporučený průchod studijním plánem

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C8210Diplomová práce II (BC) P. Skládalz 0/0/1010 2P
PřF:C9300Diplomová práce I (BC) P. Skládalz 0/0/55 1P
PřF:C9310Diplomová práce III (BC) P. Skládalz 0/0/1010 3P
PřF:CA340Diplomová práce IV (BC) P. Skládalz 0/0/2525 4P
50 kreditů

Povinné předměty

Každý akademický rok studia je nutno absolvovat povinný předmět bez kreditového hodnocení C7777 Zacházení s chemickými látkami zakončený zápočtem. Absolvování předmětu C7777 je nutnou podmínkou pro vstup do všech předmětů, ve kterých dochází k manipulaci s chemickými látkami, tzn. laboratorní cvičení, diplomová práce apod.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C6215Pokročilá biochemie a její metody I. Kučerazk 2/0/04 1P
PřF:C7010Oborový seminář z biochemie I J. Lochmanz 0/2/02 1P
PřF:C8010Oborový seminář z biochemie II T. Kašparovskýz 0/2/02 1P
PřF:C9002Oborový seminář z biochemie III M. Mandlz 0/2/02 3P
PřF:CA010Oborový seminář z biochemie IV M. Mandlz 0/2/02 4P
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 3-
14 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Volitelné předměty

Student si zapisuje předměty tak, aby za celé studium získal alespoň 120 kreditů.

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi6400Metody molekulární biologie R. Pantůčekzk 3/0/03+2 2P
PřF:C4840Metody značení a imobilizace biomolekul P. Skládalzk 2/0/02+2 2P
PřF:C6206Vybrané biochemické metody Z. Glatzz 0/0/44 2-
PřF:C6222Klinická biochemie II M. Wimmerovázk 2/0/02+2 2P
PřF:C7175DNA diagnostika O. Šerýzk 2/0/04 2P
PřF:C7872Aplikovaná biostatistika M. Mandlzk 2/0/04 1Z
PřF:C7880Nové směry v bioanalytické chemii Z. Glatzzk 2/0/02+2 3P
PřF:C9100Biosenzory P. Skládalzk 2/0/02+2 3P
PřF:C9220Seminář k diplomové práci I T. Kašparovskýz 0/2/02 3P
PřF:C9320Metody biochemického výzkumu Z. Farkaz 0/0/66 1P
PřF:CA220Seminář k diplomové práci II T. Kašparovskýz 0/2/02 4P
43 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student je povinen si zapsat minimálně 20 kreditů z výběru povinně volitelných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi5220enImmunology L. Kubalazk 2/0/02+2 1-
PřF:Bi5220cImunologie - cvičení L. Kubalaz 0/2/02 2-
PřF:Bi6405Metody molekulární biologie - cvičení P. Benešz 0/2/02 2-
PřF:C3003Internet věcí pro analytickou biochemii P. Skládalzk 2/0/02+2 1-
PřF:C6230Klinická biochemie - cvičení J. Tomandlz 0/4/04 1-
PřF:C7176DNA diagnostika - cvičení O. Šerýz 0/4/04 3-
20 kreditů