FI AZO Analýza a zpracování obrazu
Název anglicky: Image Processing and Analysis
navazující prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FI N-VIZ Vizuální informatika

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška sestává ze dvou odděleně klasifikovaných součástí: obhajoby diplomové práce a
odborné závěrečné zkoušky. Celá státní zkouška trvá zhruba jednu hodinu (přibližně 30 minut obhajoba, 30 minut zkoušení). Na prezentaci diplomové práce má student 15 minut, dalších 15 minut je věnováno rozboru posudků a diskuzi. V následující ústní závěrečné zkoušce student odpovídá bez přípravy na položené otázky, typicky jde o rozpravu v rozsahu dvou až tří otázek, přičemž minimálně jedna otázka je mu kladena z okruhu společného základu navazujícího studijního programu a minimálně jedna otázka ze studentem vybrané specializace.

Pro úspěšné složení závěrečné zkoušky musí student být schopen vysvětlit základní pojmy s nimiž se seznámil v profilujících předmětech programu, musí demonstrovat schopnost použití základních technik, metod a pojmů vysvětlených v profilujících předmětech programu a musí být schopen reagovat na relevantní doplňující otázky, případně, vybrané téma rozvinout do hloubky. Pokud student není schopen dostát některému z těchto požadavků, je hodnocem stupněm nevyhovující.

Podmínkou přístupu k závěrečné zkoušce je odevzdání diplomové práce. V případě negativních posudků na diplomovou práci se student může vzdát obhajoby, akceptovat hodnocení „nevyhověl“ a přejít rovnou ke zkoušení. V případě neúspěšné obhajoby není možné odstoupit od zkoušení.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

1) "Google Maps", tj. GIS, ale pro mikroskopová panoramata: https://is.muni.cz/auth/th/373849/fi_m/


2) Image Distortion Correction in Panorama Stitching in SEM
https://is.muni.cz/auth/th/393666/fi_m/


3) Online analytické zpracování dat pro relační a NoSQL databáze s otevřeným zdrojovým kódem: https://is.muni.cz/auth/th/375770/fi_m/


4) Registrace a vizualizace časových sérií MRI dat: https://is.muni.cz/auth/th/374539/fi_m/


5) OpenLMI provider for management of the SSSD client components:https://is.muni.cz/auth/th/359290/fi_m/

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty studijního programu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IV003Algorithms and Data Structures II I. Černázk 2/2/03+2 2Z
FI:MA018Numerical Methods J. Zelinkazk 2/2/03+2 1P
FI:MV013Statistics for Computer Science P. Hasilzk 2/2/03+2 2P
FI:PA103Object-oriented Methods for Design of Information Systems R. Ošlejšekzk 2/0/02+2 3P
FI:PA010Intermediate Computer Graphics B. Kozlíkovázk 2/0/13+2 1Z
FI:PV021Neural Networks T. Brázdilzk 2/0/24+2 3Z
FI:PV182Human-Computer Interaction S. Kriglsteinzk 2/1/03+2 2Z
FI:PV189Mathematics for Computer Graphics P. Matulazk 2/0/02+2 1Z
FI:VV0353D Modeling J. Chmelíkk 0/2/13+1 3-
FI:SOBHAObhajoba závěrečné práce D. SvobodaSZk 0/0/0- 4-
FI:SZMGRStátní zkouška (magisterský studijní program) D. SvobodaSZk 0/0/0- 4-
43 kreditů

Diplomová práce

Povinnost získat 20 kreditů z předmětu SDIPR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:SDIPRDiplomová práce D. Svobodaz 0/0/020 4-
20 kreditů

Specializace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:MA017Geometric Algorithms M. Čadekzk 2/0/02+2 3P
FI:PA093Computational Geometry Project B. Kozlíkováz 0/1/12 3-
FI:PA166Advanced Methods of Digital Image Processing P. Matulazk 2/23+2 2Z
FI:PA170Digital Geometry M. Maškazk 2/1/03+2 1Z
FI:PA171 -- 0/0- 1P
FI:PA172Image Acquisition M. Kozubekzk 2/02+2 1Z
FI:PA173Mathematical Morphology P. Matulazk 2/2/03+2 2Z
FI:PV187Seminar of digital image processing M. Kozubekz 0/0/22 4Z
FI:PV197GPU Programming J. Filipovičzk 1/1/02+2 3P
FI:PA228Machine Learning in Image Processing P. Matulazk 2/2/14+2 4-
37 kreditů

Volitelné kredity

Absolvovat další předměty tak, aby celkový zisk kreditů byl minimálně 120 kreditů za celé studium tohoto studijního programu.