ESF NEKON04 Ekonomie
Název anglicky: Economics
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: ESF N-EKON Ekonomie

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby závěrečné práce a z rozpravy nad obsahem předmětů profilujícího základu a základních teoretických předmětů profilujícího základu.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Ekonomie a nejistota https://is.muni.cz/th/347732/

Srovnaní oceňovacích schémat při prodeji digitální hudby https://is.muni.cz/th/357327/esf_m_b1/

Pravděpodobnost a ekonomie https://is.muni.cz/th/374085/esf_m/

Modelování a predikce vývoje hypotečního trhu v České republice https://is.muni.cz/th/379369/esf_m/

Charter cities: Ostrůvky prosperity s importovaným právním systémem? https://is.muni.cz/th/208209/esf_m/


Doporučený průchod studijním plánem

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPE_DIS1Diplomový seminář 1 J. Čapekz 0/2/012 3P
ESF:MPE_DIS2Diplomový seminář 2 J. Čapekz 0/2/012 4P
ESF:MPE_TEDPTeze diplomové práce J. Čapekz 0/2/03 2P
27 kreditů

Povinné předměty - Blok A: kombinace s programy mimo PřF

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPE_CMAECvičení z makroekonomie J. Čapekz 0/2/05 2-
ESF:MPE_CMIECvičení z mikroekonomie O. Krčálz 0/2/05 1-
ESF:MPE_DET2Dějiny ekonomických teorií 2 J. Menšíkzk 2/2/010 2P
ESF:MPE_MAE2Makroekonomie 2 Z. Tomešzk 2/0/04 2Z
ESF:MPE_MIE2Mikroekonomie 2 Z. Tomešzk 2/0/04 1Z
ESF:MPE_MOEKMonetární ekonomie M. Kvasničkazk 2/1/010 1P
38 kreditů

Povinně-volitelné předměty - Blok A: kombinace s programy mimo PřF

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPE_EKEIEkonomie evropské integrace M. Kvizdazk 2/2/010 2-
ESF:MPE_EKONEkonometrie D. Němeczk 2/2/012 2-
ESF:MPE_MAMOMakroekonomické modelování D. Němeczk 2/2/010 3-
ESF:MPE_MEEKMezinárodní ekonomie J. Čapekzk 2/0/04 3-
ESF:MPE_NIEKNová institucionální ekonomie M. Kvasničkazk 2/0/04 4-
ESF:MPE_NKMANová klasická makroekonomie M. Kvasničkaz 2/0/02 2-
42 kreditů

Povinné předměty - Blok B: kombinace s programy PřF

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPE_DET2Dějiny ekonomických teorií 2 J. Menšíkzk 2/2/010 2-
ESF:MPE_EKONEkonometrie D. Němeczk 2/2/012 2P
ESF:MPE_MAE2Makroekonomie 2 Z. Tomešzk 2/0/04 2Z
ESF:MPE_MAMOMakroekonomické modelování D. Němeczk 2/2/010 3P
ESF:MPE_MIE2Mikroekonomie 2 Z. Tomešzk 2/0/04 1Z
40 kreditů

Povinně volitelné předměty - Blok B: kombinace s programy PřF

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPE_BAANBayesiánská analýza D. Němeczk 2/2/010 1-
ESF:MPE_EKEIEkonomie evropské integrace M. Kvizdazk 2/2/010 2-
ESF:MPE_MEEKMezinárodní ekonomie J. Čapekzk 2/0/04 3-
ESF:MPE_MOEKMonetární ekonomie M. Kvasničkazk 2/1/010 1-
ESF:MPE_NIEKNová institucionální ekonomie M. Kvasničkazk 2/0/04 4-
ESF:MPE_NKMANová klasická makroekonomie M. Kvasničkaz 2/0/02 2-
40 kreditů

Volitelné předměty