FF FNNJpSNJ German linguistics
Name in Czech: Německá jazykověda
Master's full-time specialized
Included in the programme: FF N-NJ_ German Language and Literature

Recommended progress through the study plan

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:NJI_28ADiplomas Thesis - Master J. Maláz 0/0/0- 4P
FF:NJII_271ADiploma Thesis Seminar - Master J. Maláz 0/0/010 3P
FF:NJII_284ADiploma Thesis Seminar - Master J. Maláz 0/0/010 4P
20 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:NJII_1821ADependency syntax J. Zemank 1/1/04 1Z
FF:NJII_183AGerman lexicology II I. Zündorfk 1/1/04 1Z
FF:NJII_22AHistorical Development of German I S. Stanovskák 0/1/03 1Z
FF:NJII_23AContemporary Literature A. Urválekk 1/1/03 1Z
FF:NJII_24AHistorical Development od German S. Stanovskázk 0/1/04 2Z
FF:NJII_251AStylistic J. Malázk 0/1/04 2Z
FF:NJII_252AContemporary Literature A. Urválekk 1/1/04 2Z
FF:NJII_25AContemporary Literature A. Urválekk 1/1/03 2-
FF:NJII_3515ATextlinguistik I. Zündorfk 0/2/04 2-
FF:NJII_746AProject A. Urválekk 1/1/05 2-
FF:NJII_760ARhetoric J. Malák 0/2/04 2-
42 credits

Selective courses

Specializační část (40-60 kr.)

Selective courses

Všechny specializace obsahují skladbu specializačních předmětů. Sbírá se vždy mimimálně 34 kreditů, zbývajících 24 kreditů jsou volitelné předměty. Zde se sbírají další předměty z magisterské nabídky povinně volitelných kurzů na ÚGNN v minimální výši 16 kreditů, zbývajících 8 kreditů je možno nasbírat i z jiných předměty MU.

Blok 1

Povinně volitelné předměty specializace Německá jazykověda

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:NJII_125BSelected Themes of the Historical Semantics (German) V. Bromk 0/2/04 3P
FF:NJII_133BGerman Proper Names V. Bromk 1/1/04 4P
FF:NJII_3238BTrends in Contemporary German I. Zündorfk 1/1/04 3P
FF:NJII_3239BLoanwords and Borrowings in German I. Zündorfk 1/1/04 4P
FF:NJII_3243BProfessional language I. Zündorfk 1/1/04 4P
FF:NJII_34BMethods of Text Analysis J. Maláz 1/1/04 3P
FF:NJII_35BGerman mass media J. Malák 1/1/04 3P
FF:NJII_3514BKorpuslinguistics I. Zündorfk 1/1/04 4P
FF:NJII_38BGerman Phraseology in Texts J. Malák 1/1/04 4P
FF:NJII_421BGerman word order compared to Czech J. Zemank 1/1/04 3P
FF:NJII_755BPragmalinguistic I. Zündorfk 2/0/04 4P
44 credits