FF FBFJpJ French Language and Literature
Name in Czech: Francouzský jazyk a literatura
Bachelor's full-time single-subject
Included in the programme: FF B-FJ_ French Language and Literature

Recommended progress through the study plan

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PH0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 credits

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJVA2BEnglish for Academic Purposes II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrench for Academic Purposes II. D. Veškrnovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BGerman for Academic Purposes II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRussian for Academic Purposes II (B2) M. Ševečkovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BSpanish for academic purposes I J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 credits

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:FJ1A051Bachelor's Thesis Seminar I P. Vurmz 0/2/04 5P
FF:FJ1A052Bachelor's Thesis Seminar II P. Vurmz 0/2/04 6P
FF:ROM1A003Academic Writing for Romanists P. Dytrtz 1/1/02 4P
10 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:FJ1A001Practical French I P. Vurmzk 0/3/07 1P
FF:FJ1A002Practical French II P. Vurmzk 4/4/08 2P
FF:FJ1A003Practical French III P. Dytrtz 1/2/02 3P
FF:FJ1A004Practical French IV P. Dytrtzk 0/2/03 4P
FF:FJ1A005Practical French V P. Dytrtz 0/2/02 5P
FF:FJ1A006Practical French VI J. Seidlz 0/2/03 6P
FF:FJ1A011French History and Culture I P. Vurmzk 2/0/05 1P
FF:FJ1A012French History and Culture II P. Dytrtzk 2/0/05 2P
FF:FJ1A021French Literature I P. Dytrtzk 1/1/05 1P
FF:FJ1A022French Literature II P. Kyloušekzk 1/1/05 2P
FF:FJ1A023French Literature III P. Dytrtzk 1/1/05 3P
FF:FJ1A024French Literature IV P. Kyloušekzk 1/1/05 4P
FF:FJ1A025French Literature V P. Vurmzk 1/1/05 5P
FF:FJ1A026French Literature VI P. Kyloušekzk 1/1/05 6P
FF:FJ1A031French Phonetics and Phonology A. Polickázk 2/2/05 3P
FF:FJ1A032French morphology Ch. Cusimanoz 1/1/05 4P
FF:FJ1A033French Syntax Ch. Cusimanozk 1/2/05 5P
FF:FJ1A034French Lexicology A. Polickázk 2/2/05 6P
FF:FJ1A053Bachelor's State Exam P. VurmSZk 0/0- --
FF:ROM1A001Introduction to Linguistics I. Buzekzk 2/0/45 3Z
FF:ROM1A002Introduction to Literature Studies P. Kyloušekzk 1/1/45 4Z
95 credits

Povinně-volitelné předměty (min. 42 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:FJ0B795Phonetics of French and Correction of Pronunciation P. Vurmz 0/2/03 --
FF:FJ0B798 -- 0/0- --
FF:FJ1B062Professional French II P. Dytrtzk 1/1/05 --
FF:FJ2B0210The Imaginary of the City - Montréal, Québec P. Kyloušekzk 2/0/04 --
FF:FJ2B0211Women Writers in French-Canadian and Quebec Literature P. Kyloušekzk 2/0/03 --
FF:FJ2B0213Interpretation and Translation of Francophone Authors Ch. Cusimanozk 2/0/05 --
FF:FJ2B023French Society in work of contemporary authors P. Dytrtzk 1/1/05 --
FF:FJ2B024Contemporary french novel and modernity P. Dytrtzk 1/1/05 --
FF:FJ2B025Contemporary authors from Minuit II P. Dytrtzk 1/1/04 --
FF:FJ2B026Contemporary readings P. Dytrtzk 1/1/04 --
FF:FJ2B027The "Hussard" Literary Movement P. Kyloušekzk 1/1/04 --
FF:FJ2B028Time and the Narrative Categories P. Kyloušekzk 2/0/04 --
FF:FJ2B029The Dandy in the French Literature of the 19th and 20th centuries P. Kyloušekzk 2/0/04 --
FF:FJ2B031Exercises in Linguistics Ch. Cusimanozk 0/2/04 --
FF:FJ2B032Chapters of French Syntax Ch. Cusimanozk 0/2/04 --
FF:FJ2B033French in North America Ch. Cusimanozk 1/0/04 --
FF:FJ2B034Conversation analysis Ch. Cusimanozk 1/1/05 --
FF:FJ2B035French Sociolinguistics Ch. Cusimanozk 2/0/04 --
FF:FJ2B036Computers in Romance Philology P. Vurmzk 0/2/05 --
FF:ROM1B133Minority Languages in Europe Ch. Cusimanozk 0/2/22 --
FF:ROM1B140Czech Queer History J. Seidlzk 1/1/05 --
FF:ROM1BIJ01Practical Italian I K. Garajováz 0/2/04 --
FF:ROM1BIJ02Practical Italian II K. Garajovázk 0/2/25 --
FF:ROM1BPO01Practical Portuguese I S. Špánkováz 0/2/04 --
FF:ROM1BPO02Practical Portuguese II S. Špánkovázk 0/2/25 --
FF:ROM1BSJ01Practical Spanish I I. Buzekz 0/2/24 --
FF:ROM1BSJ02Practical Spanish II B I. Buzekzk 0/2/05 --
110 credits

Volitelné předměty (min. 18 kr.)