LF DHPLE Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Název anglicky: Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: LF D-HYG Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

OKRUHY PŘEDMĚTŮ SPOLEČNÉHO ZÁKLADU:

1. Anglický jazyk – povinný pro všechny studenty, ukončen zkouškou s úrovní znalostí minimálně C1 (samostatná příprava, v případě potřeby si mohou studenti své jazykové kompetence rozšířit v předmětech Akademické psaní v angličtině a Prezentační dovednosti v angličtině.)

2. Vědecké informace, medicína založená na důkazech (např. předmět Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech)

3. Etické a právní aspekty výzkumu (např. předmět Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science

4. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení (např. předmět Plánování, organizace a hodnocení klinických studií)

5. Analýza dat (např. předmět Analýza klinických dat)

6. Publikační, prezentační a grantové dovednosti (např. předmět The art of research and scientific writing)

7. Uživatel počítačové sítě

OBOROVĚ SPECIFICKÉ PODMÍNKY: V rámci odborné přípravy získávají studující jednak přehledné informace o oboru (v přednáškách), dále informace aktuální (v kurzech) a informace vztahující se k jejich tématům disertace. Proto jsou formy odborné přípravy různé: Pro studující, kteří neabsolvovali výuku na LF MU, jsou povinné přednášky z preventivního lékařství a z epidemiologie infekčních nemocí. Stejní studující pak ještě absolvují kurzy odborné přípravy V a IV , jejichž tématika se soustřeďuje na aktuální poznatky oboru; Pro studující, kteří jsou absolventy LF MU, jsou odborné přípravy I -V organizovány jako kurzy s aktualitami.

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.