FF FBKRpH Klasický řecký jazyk a literatura
Název anglicky: Ancient Greek Language and Literature
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-KR_ Klasický řecký jazyk a literatura

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:KR001Řecká mluvnice I J. Stekláz 2/4/010 Z P
FF:KR011Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi I. Radovák 2/0/04 Z P
FF:LJ501Úvod do studia klasické filologie I D. Urbanovázk 2/0/03+1 Z P
18 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:KR002Řecká mluvnice II J. Stekláz 2/4/010 Z P
FF:KR012Antická řecká literatura: attická próza a helénistické období I. Radovák 2/0/04 Z P
FF:MED02Úvod do jazykovědy D. Urbanovák 1/1/04 Z P
18 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:DSBcA05Dějiny starověkého Řecka I M. Habajz 2/2/03 P P
FF:KR003Řecká mluvnice III J. Franekz 1/1/04 Z P
FF:KR007Řecký proseminář: Xenofón J. Franekk 0/2/04 P P
FF:KR017Jazyky a písma antického Středomoří: Řecko J. Franekk 1/0/03 - P
FF:MED09Úvod do teorie literatury M. Kulhánkovák 1/1/04 Z P
18 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:DSBcA07Dějiny starověkého Řecka II M. Habajk 2/2/03 P P
FF:KR004Řecká mluvnice IV J. Franekzk 1/1/04 Z P
FF:KR008Řecký proseminář: Platón J. Franekk 0/2/04 P P
FF:KR010Četba starořeckých textů J. Steklák 0/2/04 - P
15 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:DSBcA24Topografie starověkého Řecka M. Habajzk 2/0/04 P P
FF:KR005Řecká syntax I J. Franekz 1/1/04 P P
FF:KR009Řecký proseminář: Sofoklés J. Franekz 0/2/04 P P
12 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:KR006Řecká syntax II J. Franekzk 1/1/04 P P
FF:KR019Seminář k bakalářské diplomové práci I. Radováz 0/2/010 P P
FF:KRBcDiplBakalářská diplomová práce I. Radováz 0/0/0- P P
FF:KRBcSZkStátní závěrečná zkouška bakalářská z řeckého jazyka a literatury I. RadováSZk 0/0/0- P P
14 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 - -
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II D. Veškrnovázk 0/2/04 - -
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 - -
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II M. Ševečkovázk 0/2/04 - -
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 - -
FF:DSMB27Methodology of Papyrology M. Melounovázk 2/2/05 - PV
FF:KR018Ženy a soukromý život v antickém Řecku J. Steklák 2/0/04 - PV
FF:KR020Láska a sex v antickém Řecku J. Steklák 2/0/04 - PV
FF:KR021Nejstarší řecká filozofie: Předsókratici a sofisté J. Franekz 2/0/04 - PV
FF:KR022Řecká filozofie klasického období: Sókratés, Platón, Aristotelés J. Franekz 2/0/04 - PV
FF:KR023Hellenistic Philosophy J. Franekz 2/0/04 - PV
FF:KR024Greek Philosophy of Late Antiquity and Early Christianity J. Franekz 2/0/04 - PV
FF:KR025Reading Homer's Iliad J. Franekk 2/0/04 - PV
FF:KR026Reading Homer's Odyssey J. Franekk 2/0/04 - PV
FF:KR027Historical and Critical Introduction to the New Testament J. Franekk 2/0/04 - PV
FF:KR028Love, Wine, and Muses: Greek Lyric Poetry J. Franekk 2/0/04 - PV
FF:LJ304Antická metrika I. Radováz 1/1/03 - PV
FF:LJ401Antická mytologie: bohové I. Radovák 2/0/03 - PV
FF:LJ402Antická mytologie: hrdinské mýty I. Radovák 2/0/03 - PV
FF:MED50Studijní soustředění K. Petrovićováz 0/26/04 - PV
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 - -
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 - -
86 kreditů