FF FDFSTkJ Estetika a kulturní studia
Název anglicky: Aesthetics and Culture Theory
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: FF D-EST_ Estetika a kulturní studia

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:ESDS01Seminář k teorii kultury P. Osolsobězk 0/2/010 - P
FF:ESDS02Teze doktorské práce (autoreferát) P. Osolsobězk 0/2/010 - P
FF:ESDS03Odborný referát H. Řehulkováz 0/2/010 - P
FF:ESDS04Odborná publikace H. Řehulkováz 0/2/05 - P
FF:ESDS05Dějiny estetiky a kultury P. Osolsobězk 0/2/010 - P
FF:ESDS06Pojmy a metody estetické teorie R. Niederlezk 0/2/010 - P
FF:ESDS07Textová příprava I. (1.- 4. rok studia každý semestr) P. Osolsobězk 0/2/05 - P
FF:ESDS08Prezentace a konference L. Leezk 0/2/05 - P
FF:ESDS09Zahraniční studijní pobyt L. Leezk 0/0/210 - P
FF:ESDS11Sémiotická a strukturní analýza R. Niederlezk 0/2/010 - P
FF:ESDS12Etická kritika umění a kultury P. Osolsobězk 0/2/010 - P
FF:ESDS16Odborné vedení a pedagogická praxe P. Osolsobězk 0/2/010 - P
FF:ESDSDPDoktorská práce - disertace P. Osolsoběz 0/0/020 - P
FF:ESDSDSDoktorský seminář (každý semestr) P. Osolsoběk 0/2/05 - P
FF:ESDSJ1Cizí jazyk v odborném užití I. L. Leek 0/2/010 - P
FF:ESDSJ2Cizí jazyk v odborném užití II. L. Leek 0/2/010 - P
FF:ESDSM1Metodologie humanitních věd I. R. Niederlez 0/2/010 - P
FF:ESDSM2Metodologie humanitních věd II. R. Niederlek 0/2/010 - P
170 kreditů