FSS DPOL02 Politologie
Název anglicky: Political Science
doktorský kombinovaný, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSS D-POL_ Politologie

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:POLd0001Individuální studijní plán I. J. Holzerz 0/0/010 - -
FSS:POLd0101Teorie politických režimů J. Holzerzk 0/0/010 - -
FSS:POLd0105Teorie Steina Rokkana L. Kopečekzk 0/0/010 - -
30 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:POLd0002Individuální studijní plán II. J. Holzerz 0/0/010 - -
FSS:POLd0012Political Research: Theories and Methods A. Robertszk 0/0/020 - -
FSS:POLd0103Výzkum komunální politiky S. Balíkzk 0/0/010 - -
FSS:POLd0104Volební studia: teorie a přístupy R. Chytilekzk 0/0/010 - -
50 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:POLd0003Individuální studijní plán III. J. Holzerz 0/0/015 - -
FSS:POLd0005Disertační projekt J. Holzerk 0/0/020 - -
35 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:POLd0004Individuální studijní plán IV. J. Holzerz 0/0/015 - -
FSS:POLd0010Politologická konference J. Holzerz 0/0/010 - -
FSS:POLd0106Komparativní politické instituce M. Rybářzk 0/0/010 - -
35 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:POLd0006Příprava disertační práce I. J. Holzerk 0/0/020 - -
FSS:POLd0011Zahraniční politologická konference J. Holzerz 0/0/010 - -
30 kreditů

7. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:POLd0007Příprava disertační práce II. J. Holzerk 0/0/020 - -
20 kreditů

8. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:POLd0009Disertační práce J. Holzerk 0/0/040 - -
40 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:FSSd0900Zahraniční výzkumný pobyt V. Hloušekk 0/0/020 - -
FSS:FSSd0901Zahraniční výzkumný pobyt II V. Hloušekz 0/0/020 - -
FSS:FSSd0910Zahraniční výjezd V. Hloušekz 0/0/04 - -
FSS:FSSd0920Prezentace vědecké práce na mezinárodním semináři (EUSOC) T. Sirovátkaz 0/0/015 - -
FSS:FSSd0990Zahraniční pracovní pobyt V. Hloušekk 0/0/0- - -
FSS:FSSd0991Zahraniční pracovní pobyt II V. Hloušekz 0/0/020 - -
79 kreditů