Přihlášení přes údaje přihlášky

Přihlášení přes IS MU

Je nutné znát UČO a heslo.