Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta

DPS Vychovatelství

Celoživotní
v programu Celoživotní vzdělávání

PdF MU: Přijímací řízení pro celoživotní vzdělávání - uzávěrka 31. 8. 2022

Celoživotní vzdělávání
čeština
1

Začněte tím, že nám sdělíte svůj e-mail

nebo

logo IS Přihlaste se do ISu, údaje se Vám předvyplní

nebo

2