CS

Právnická fakulta - Diskusní fórum k přijímacímu řízení

To be able to post messages in this discussion group, you have to enter your electronic application.

Právnická fakulta RSS

Sort threads by: date of creation in ascending order (new first) | date of creation in descending order (new first) | name of thread | thread author

only the threads
   
   
   
učo  Search cancelcontaining the following string:

V tomto oddílu diskusního fóra, prosím, pokládejte pouze specifické dotazy k přijímacímu řízení Právnické fakulty.
Na tyto dotazy odpovídají také pracovníci studijního oddělení Právnické fakulty.

Obecné dotazy k podání e-přihlášky, k platbám za přihlášku nebo k obsahu a administraci Testu studijních předpokladů apod.
vkládejte, prosím, do příslušných oddílů diskusního fóra.

 

Kontaktní informace studijního oddělení Právnické fakulty naleznete na http://www.law.muni.cz/content/cs/o-fakulte/oddeleni/studijni-oddeleni/personalni-slozeni/.
Informace o přijímacím řízení Právnické fakulty jsou dostupné na http://www.law.muni.cz/content/cs/studium/prijimaci-rizeni/.

Personal Page Oldřich Tristan Florian

Takže babička chce v rodině právníka?

new (1)new all (1)all
5. 1. 2019 12:56 (last modified 5. 1. 2019 13:29), Oldřich Tristan Florian (stud PrF MU), učo 439528

Discussion groups dedicated to admission procedures