Kontakty a další informace

 1. Kde najdu další informace o přijímacím řízení?
 2. Jaké jsou kontaktní adresy?

Formulář přihlášky

 1. Postup při založení přihlášky
 2. Můj formulář je jiný než kamarádův!
 3. Kdy a jak dodávám maturitní vysvědčení?
 4. Zapomněl(a) jsem heslo k e-přihlášce, co mám dělat?
 5. Musím vyplnit kontaktní e-mail a telefon?
 6. Chtěl(a) bych změnit studijní program nebo studijní plány

K platbě

 1. Kde zjistím jak a v jaké výši zaplatit poplatek?
 2. Chyby a další informace k platbě
 3. Kdy nejpozději lze zaplatit?

Ostatní

 1. Mám těžké zdravotní postižení nebo specifickou poruchu učení. Mohu být z těchto důvodů přijat ke studiu bez přijímací zkoušky?
 2. Chtěl(a) bych do Brna přijet o den dříve, je organizováno ubytování pro uchazeče o studium?
 3. Nemám pozvánku k přijímací zkoušce (ztratil(a) jsem ji, nedošla, ...)
 4. Nerozumím některým pojmům v nabídce studijních programů

Test studijních předpokladů

 1. Bude se TSP v roce 2023 nějak lišit od TSP z dřívějších let?
 2. Prosím o bližší informace o TSP
 3. Můžete mi poslat nějaké vzorové otázky z TSP nebo zadání z minulých let?
 4. Rád(a) bych se zúčastnil(a) přípravného kurzu na TSP, pořádá MU nějaký?
 5. Je TSP totéž jako OSP u společnosti Scio?
 6. Můžu na FSS místo OSP od Scia vykonat TSP od MU?
 7. Liší se TSP pro různé studijní programy, případně posuzují se některé otázky odlišně?
 8. Týká se TSP i navazujících magisterských programů?
 9. Co je to percentil? Proč se na něj mé body získané v TSP přepočítávají?
 10. Lze se TSP účastnit vícekrát a započítat si nejlepší výsledek?
 11. V rámci přijímací zkoušky na MU musím vykonat kromě TSP i oborový test. Budu přijímací zkoušky konat ve stejný den?
 12. Mám podáno na MU více přihlášek, znamená to, že budu muset absolvovat TSP vícekrát?
 13. Co vše mám mít s sebou při psaní TSP?
 14. Mohu při vypracovávání TSP používat nějaké pomůcky, např. kalkulačku, papír na poznámky, vlastní psací potřeby?
 15. Mohu pro sledování času použít mobil? Hodinky nenosím.
 16. Som zo Slovenska, budem mať TSP preložený do slovenčiny?
 17. Odevzdávají se části TSP průběžně tak, že se k nim nelze vrátit?
 18. Mohu si během vypracovávání TSP dojít na WC?
 19. Kdy budu znát přesný čas místo konání TSP?
 20. Zvolil(a) jsem si termín TSP, ale nemohu se dostavit. Bude nějaký náhradní termín?
 21. Bohužel se nemohu zúčastnit žádného z nabízených termínů TSP. Co mám dělat?
 22. Je možné TSP vykonat i v jiném městě než v Brně?
 23. Přihlíží MU v přijímacím řízení k výsledkům státní maturity?

Kontakty a další informace

1. Kde najdu další informace o přijímacím řízení?
Řadu informací najdete na

2. Jaké jsou kontaktní adresy?

Prosíme, pokuste se najít odpověď na svůj dotaz týkající se přijímacího řízení níže. Nenajdete-li potřebné informace, využijte kontaktní adresy:

Nezapomeňte uvést v dotazu číslo přihlášky nebo studijní program, o který máte zájem.

Formulář přihlášky

3. Postup při založení přihlášky
 • Vyberte studijní program,
 • vložte osobní údaje (máte-li starší přihlášku, využijte ji, abyste nemuseli údaje vepisovat znovu),
 • poznačte si heslo a číslo přihlášky,
 • vyplňujte jednotlivé rubriky, popř. priority studijních plánů, dokud přihláška neoznámí, že je možné ji podat,
 • definitivně podejte přihlášku,
 • zaplaťte poplatek (lze kartou a za více přihlášek najednou),
 • zkontrolujte zhruba za 2 týdny, že platba správně dorazila,
 • zjistěte termín zkoušky a výsledek přijímacího řízení.
Dokud nekliknete na 'Podat přihlášku', můžete dělat libovolné změny.

Přihláška je pouze elektronická. Není třeba zasílat papírovou kopii nebo doklad o zaplacení.

4. Můj formulář je jiný než kamarádův!

Přihlášky do různých studijních programů se liší. Ve vašem formuláři může a nemusí být formulář pro vyplnění známek ze střední školy, potvrzení o lékařské způsobilosti, žádost o přijetí bez přijímací zkoušky a další rubriky. Vyplňte vše, co váš formulář vyžaduje (zvýrazněno červeně). Úplně vyplněný formulář poznáte tak, že nabízí volbu 'Podat přihlášku'.

5. Kdy a jak dodávám maturitní vysvědčení?

Zpravidla před zápisem ke studiu vložením autorizované konverze maturitního vysvědčení do prostředí e-přihlášky. Jestliže fakulta vyžaduje jiný způsob doložení předchozího vzdělání, budete o tom zavčas informováni. Autorizovanou konverzi maturitního vysvědčení získáte na jakékoliv pobočce České pošty označené logem Czech Point, na obecním/krajském úřadě či u notáře.

S autorizovanou konverzí na Slovensku vám mohou pomoci např. tyto stránky.

6. Zapomněl(a) jsem heslo k e-přihlášce, co mám dělat?

Heslo si můžete kdykoliv obnovit, stačí uvést váš e-mail, číslo přihlášky nebo rodné číslo (https://is.muni.cz/prihlaska/reset_pass). Odkaz pro změnu přístupových údajů zašleme na e-mailovou adresu uvedenou ve vaší e-přihlášce.

7. Musím vyplnit kontaktní e-mail a telefon?

E-mail je povinný. Telefon vám velmi doporučujeme vyplnit. V případě jakýchkoli problémů vás může studijní oddělení rychle a snadno kontaktovat. Svůj kontaktní e-mail prosíme pravidelně sledujte. Nezapomeňte také průběžně kontrolovat složku se spamem, do níž se mohou e-maily občas zatoulat.

8. Chtěl(a) bych změnit studijní program nebo studijní plány

Změna studijního programu není možná, je nutné si založit novou přihlášku. Zaplacenou přihlášku není možné zrušit, rovněž nelze vrátit manipulační poplatek.

Změnu studijních plánů můžete provést ve vaší e-přihlášce. Při změně studijních plánů, priorit či preferencí dojde k založení nové přihlášky. Po podání nově založené přihlášky bude původní přihláška automaticky zrušena a v případě, že byla již zaplacena, bude platba automaticky převedena na novou přihlášku.

K platbě

9. Kde zjistím jak a v jaké výši zaplatit poplatek?

Po 'Podání přihlášky' se objeví volba 'Zaplatit přihlášky'. Nejlevnější je zaplatit platební kartou (z důvodu nulového transakčního poplatku; i u plateb ze Slovenska). Nemůžete-li zaplatit platební kartou, objednejte si platbu bankovním převodem. Systém vám sdělí číslo účtu a váš unikátní variabilní symbol. Údaje vyplníte do poštovní poukázky, platebního příkazu, internetbankingu či použijete přímo na pokladně Komerční banky (zpoplatněno dle ceníku banky vyšší částkou).

Doporučujeme zaplatit poplatek za přihlášku platební kartou, neboť s touto možností je spojeno minimum možných problémů, které při bankovním převodu mohou nastat (např. špatné zadání variabilního symbolu, odeslání neúplné částky apod.).

10. Chyby a další informace k platbě

 • Omylem zaplacena nižší částka: doplaťte zbytek pod správným variabilním symbolem.
 • Zaplatil(a) jsem již před dvěma týdny, ale v přihlášce nevidím potvrzení: Naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na prihlaska(zavináč/atsign)muni(tečka/dot)cz.
 • Uvedl(a) jsem chybný variabilní symbol nebo jsem jej zapomněl(a) uvést: Naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na prihlaska(zavináč/atsign)muni(tečka/dot)cz.
 • Mohu zrušit zaplacenou přihlášku a požádat o vrácení poplatku? Zaplacenou přihlášku již není možné zrušit. Rovněž nelze vrátit manipulační poplatek.
 • Nezúčastním se zkoušky, vrátíte mi poplatek? Nikoliv, manipulační poplatek se nevrací.

Upozornění pro uchazeče platící poplatek ze zahraničí:

Ze zahraničí doporučujeme platit platební kartou – zpravidla neplatíte poplatky, což je pro vás nejvýhodnější. V případě, že nemáte možnost provést platbu pomocí platební karty a budete platit bankovním převodem, je bezpodmínečně nutné realizovat platbu v měně, ve které je vystavena objednávka.

Děkujeme za pochopení.

11. Kdy nejpozději lze zaplatit?

Uvažujme situaci, kdy podávání přihlášek končí 28. 2. Podat přihlášku smíte nejpozději do půlnoci dne pro podávání přihlášek. Do stejného data je nutné také vytvořit objednávku v Obchodním centru MU a uhradit poplatek za přihlášku. Později není možné podat přihlášku ani vytvořit objednávku v Obchodním centru MU.

Jestliže budete vykonávat TSP, je nutné mít všechny přihlášky, u nichž máte předepsané TSP, nejpozději 7 dní před vybraným termínem řádně zaplacené, jinak vám nebude umožněno TSP podstoupit. V případě platby kartou stačí, když je platba autorizovaná.

Ostatní

12. Mám těžké zdravotní postižení nebo specifickou poruchu učení. Mohu být z těchto důvodů přijat ke studiu bez přijímací zkoušky?

Uchazečům se specifickými nároky nabízí MU všestrannou podporu, a proto si může dovolit trvat na tom, že přijímací zkoušku absolvují všichni uchazeči. V přihlášce máte možnost uvést, jaký typ nároku uplatňujete. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky (http://teiresias.muni.cz) se s vámi spojí a dojedná přesný technologický postup, jakým budete zkoušku skládat vč. individuálního času, který odpovídá vašemu způsobu práce.

13. Chtěl(a) bych do Brna přijet o den dříve, je organizováno ubytování pro uchazeče o studium?

Informace o možných volných lůžkách na kolejích MU v době přijímacích zkoušek lze získat prostřednictvím kontaktu na webu http://www.skm.muni.cz. Uchazeči se zdravotním postižením mají možnost své požadavky na ubytování uplatnit prostřednictvím Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky (http://teiresias.muni.cz).

14. Nemám pozvánku k přijímací zkoušce (ztratil(a) jsem ji, nedošla, ...)

Datum (den) a místo (město) konání TSP si volíte při založení přihlášky. Konkrétní čas a přesná adresa vám bude přidělena později. Tyto údaje naleznete ve své e-přihlášce nejpozději 3 dny před konáním testu. Samostatná pozvánka k přijímací zkoušce zasílána nebude, obdržíte však informační e-mail se zprávou, že vám do e-přihlášky byl nahrán přesný čas a konkrétní místo konání TSP. K přijímacím zkouškám si vezměte platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), vlastní psací potřeby a případně ochranu úst a nosu (dle vládních opatření aktuálních v době přijímací zkoušky). Dále je nutné znát číslo své přihlášky včetně přihlašovacích údajů.

15. Nerozumím některým pojmům v nabídce studijních programů

Jestliže nerozumíte některým pojmům týkajícím se vysokoškolského studia, vysvětlení vybraných pojmů naleznete např. na této stránce.

Test studijních předpokladů

16. Bude se TSP v roce 2023 nějak lišit od TSP z dřívějších let?

V roce 2023 se připravte na změny TSP oproti předchozím rokům. Již nebude jednotný termín konání TSP, ale zvolíte si jedno datum v období od ledna do dubna 2023 dle vaší preference v rámci nabízených termínů. Výběr konkrétního termínu TSP pečlivě zvažte, jelikož vámi zvolený termín TSP se nesmí krýt s termíny oborových testů na MU, maturitní zkouškou nebo přijímací zkouškou na jiné vysoké škole. Test budete vyplňovat v elektronické podobě na tabletu, a to prezenčně v prostorách MU, nikoli online z domova. K dispozici od nás budete mít papír na poznámky a výpočty, psací potřeby si však musíte donést vlastní.

TSP se bude nově sestávat z 45 otázek členěných do 3 dimenzí, z nichž každá bude mít samostatný časový limit a bude rovněž samostatně hodnocena. Jednotlivé dimenze budou ověřovat numericko-analytické myšlení (časová dotace 45 minut), kritické myšlení (časová dotace 45 minut) a uvažování v anglickém jazyce (časová dotace 20 minut). U každé otázky máte na výběr z 5 možností, z nichž je právě jedna správná. Za správnou odpověď získáte jeden bod, za nesprávnou odpověď ztratíte 0,20 bodu. Otázka bez odpovědi znamená nula bodů.

17. Prosím o bližší informace o TSP

Veškeré informace o TSP najdete na webové stránce https://www.muni.cz/tsp.

18. Můžete mi poslat nějaké vzorové otázky z TSP nebo zadání z minulých let?

Na webových stránkách MU najdete cvičný test, abyste si mohli o nové podobě TSP učinit představu. Pokud si chcete procvičit více otázek, lze si projít TSP z minulého roku a zaměřit se na typy položek, které budou v testu i v roce 2023. Z přípravy na TSP tedy již můžete vynechat položky v subtestech prostorová představivost a kulturní přehled.

19. Rád(a) bych se zúčastnil(a) přípravného kurzu na TSP, pořádá MU nějaký?

Vzhledem k častým dotazům na diskusních fórech MU i jinde v médiích tímto prohlašujeme, že žádný z členů autorského týmu Testu studijních předpokladů se nepodílí na tvorbě obsahu ani organizaci jakýchkoliv komerčních přípravných kurzů na Test studijních předpokladů.

V případě TSP doporučujeme vyzkoušet si ukázkové úlohy z nových dimenzí testu nebo testové úlohy z minulého roku – oboje najdete online na našich stránkách. Z minulé verze TSP můžete v rámci přípravy na přijímačky vynechat prostorovou představivost a kulturní přehled, protože takové položky se již nebudou dále v TSP objevovat.

20. Je TSP totéž jako OSP u společnosti Scio?

Ne, není. TSP je jiný test než OSP, nelze je tedy zaměňovat. Veškeré informace o TSP naleznete na webu https://www.muni.cz/tsp, informace o OSP (NSZ) hledejte na webu společnosti Scio.

21. Můžu na FSS místo OSP od Scia vykonat TSP od MU?

V případě podání přihlášky k bakalářskému studiu na FSS si v e-přihlášce můžete vybrat, zda chcete absolvovat Test studijních předpokladů (TSP) organizovaný MU, nebo test Obecných studijních předpokladů (OSP) organizovaný společností Scio. I nadále máte však povinnost absolvovat ještě test ze Základů společenských věd (ZSV) u společnosti Scio.

Pokud si podáváte přihlášky na více fakult MU, je výhodnější zvolit variantu ZSV na Scio a TSP na univerzitě, stačí vám tedy jeden test (TSP) pro 7 z 10 fakult MU (TSP nepoužívá pouze LF, FaF a FSpS).

Pro všechny své přihlášky do bakalářského studia na FSS si musíte vybrat stejný způsob přijímacího řízení. Nyní se můžete sami rozhodnout, kterou variantu preferujete jak z hlediska flexibility, tak i nákladů (Scio testy si každý uchazeč musí zaplatit zvlášť u společnosti Scio). Závazně se však musíte rozhodnout už při podávání přihlášky, je možný jen jeden způsob. Pokud tedy chcete jít z celé MU pouze na FSS, je pro vás výhodné dělat ZSV i OSP u Scia, máte více pokusů a můžete zkoušku vykonat blízko domova.

Více informací naleznete na https://www.fss.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni.

22. Liší se TSP pro různé studijní programy, případně posuzují se některé otázky odlišně?

Ne, složení otázek v TSP je stejné pro všechny uchazeče bez ohledu na to, na jakou fakultu a studijní program se uchazeč hlásí.

23. Týká se TSP i navazujících magisterských programů?

Ne, součástí přijímacích zkoušek do navazujících magisterských programů TSP není.

24. Co je to percentil? Proč se na něj mé body získané v TSP přepočítávají?

Percentil je určujícím kritériem úspěšnosti v TSP. Vypočítává se na základě počtu správných odpovědí v TSP a varianty TSP, kterou uchazeč psal. Každý uchazeč tak může získat maximálně percentil 100, minimální hodnota percentilu je téměř nulová. Percentil vyjadřuje, kolik procent uchazečů podalo nižší nebo stejný výkon, tzn. dosáhnete-li např. percentilu 75, znamená to, že 75 % uchazečů podalo v testu stejný nebo horší výkon než vy.

Percentil se počítá vždy zvlášť pro každou dimenzi testu. Do několika dní od konání termínu TSP uvidíte ve své e-přihlášce vaše bodové hodnocení položek u všech tří dimenzí TSP. Nejpozději 3. května 2023 budou v e-přihlášce zobrazeny celkem 4 percentilové skóry – percentil pro každou dimenzi a také průměrný percentil.

25. Lze se TSP účastnit vícekrát a započítat si nejlepší výsledek?

Ne, to není možné. TSP absolvujete pouze jednou bez ohledu na to, kolik máte podaných přihlášek. Vykonávat přijímací zkoušky vícekrát je možné pouze v případě, že na danou fakultu absolvujete testy od společnosti Scio.

26. V rámci přijímací zkoušky na MU musím vykonat kromě TSP i oborový test. Budu přijímací zkoušky konat ve stejný den?

Nikoliv, nově si při založení přihlášky můžete zvolit dle vaší preference jeden z nabízených termínů TSP, a to v období od ledna do dubna. Oborové testy se konají v rozmezí několika dnů, proto je nutné pečlivě zvážit výběr konkrétního termínu TSP, který se nesmí krýt s termíny oborových testů, maturitní zkouškou nebo přijímací zkouškou na jiné vysoké škole. Termíny oborových testů naleznete na fakultních webových stránkách nebo na webové stránce MU.

27. Mám podáno na MU více přihlášek, znamená to, že budu muset absolvovat TSP vícekrát?

Ne, TSP absolvujete pouze jednou bez ohledu na to, kolik jste podal(a) přihlášek. Výsledek TSP je součástí přijímacího řízení na všech fakultách MU kromě Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty, které používají pouze oborové testy, Fakulty sportovních studií, která používá oborové testy a praktickou zkoušku, a Fakulty sociálních studií, jejíž přijímací zkoušky organizuje společnost Scio. V případě Fakulty sociálních studií si však můžete zvolit, zda chcete absolvovat Test studijních předpokladů (TSP) organizovaný MU, nebo test Obecných studijních předpokladů (OSP) organizovaný společností Scio. Více informací v odpovědi na otázku č. 21.

28. Co vše mám mít s sebou při psaní TSP?

Postačí vám mít u sebe platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) a případně ochranu úst a nosu (dle vládních opatření aktuálních v době přijímací zkoušky). Dále je nutné znát číslo své přihlášky a přihlašovací údaje. Nespoléhejte se proto na přihlašovací údaje uložené v prohlížeči na vašem počítači či mobilním zařízení, při přijímací zkoušce je nutné se přihlásit do prostředí e-přihlášky, bez přihlášení nelze test skládat.

Uchazečům rovněž doporučujeme, aby s sebou měli láhev s nealkoholickým nápojem a případně hodinky (ne na mobilním telefonu, telefony nesmí ležet na lavici). K dispozici od nás budete mít papír na poznámky a výpočty, psací potřeby si však musíte donést vlastní.

29. Mohu při vypracovávání TSP používat nějaké pomůcky, např. kalkulačku, papír na poznámky, vlastní psací potřeby?

Ne, nemůžete. Kalkulačku ani další elektronické pomůcky nesmíte používat. Papír na psaní poznámek a vaše výpočty obdržíte od nás. Vlastní psací potřeby si prosím na přijímací zkoušku doneste.

30. Mohu pro sledování času použít mobil? Hodinky nenosím.

Ne, není to možné. Mobilní telefony nesmí být při TSP položené na lavici. Při skládání testu na tabletu uvidíte zbývající čas pro každou dimenzi. Hodinky tak nemusíte mít nutně u sebe.

31. Som zo Slovenska, budem mať TSP preložený do slovenčiny?

Ne, nebudete. TSP se skládá ze 45 otázek, z nichž 30 je zadáno v češtině a 15 v angličtině.

32. Odevzdávají se části TSP průběžně tak, že se k nim nelze vrátit?

TSP je nově rozděleno do tří dimenzí. Každá dimenze se skládá zvlášť a bude mít svoji časovou dotaci (numericko-analytické myšlení – 45 minut, kritické myšlení – 45 minut a uvažování v anglickém jazyce – 20 minut). V rámci jednotlivých dimenzí se však můžete vracet k předchozím položkám v testu a případně měnit své odpovědi.

33. Mohu si během vypracovávání TSP dojít na WC?

Během testu bude jedna krátká přestávka, kdy uchazečům bude umožněno odejít z místnosti a občerstvit se, případně dojít si na toaletu.

34. Kdy budu znát přesný čas místo konání TSP?

Nejpozději 3 dny před Vámi vybraným termínem TSP najdete v e-přihlášce přesný čas a místo konání TSP. O přidělení termínu rovněž budete informováni e-mailem. Pečlivě proto sledujte svoji e-přihlášku a e-mailovou schránku.

35. Zvolil(a) jsem si termín TSP, ale nemohu se dostavit. Bude nějaký náhradní termín?

V případě, že se nemůžete z velmi závažných důvodů (např. hospitalizace z akutních důvodů, reprezentace ČR ve sportu) dostavit k termínu TSP, který jste si zvolili ve své e-přihlášce, můžete požádat do dvou dnů od daného termínu TSP komunikátory na adrese prihlaska@muni.cz o náhradní termín. K žádosti o náhradní termín je nutné přiložit příslušné potvrzení. Každá žádost bude individuálně posuzována.

36. Bohužel se nemohu zúčastnit žádného z nabízených termínů TSP. Co mám dělat?

Jestliže s předstihem víte, že nemáte možnost se z vážných důvodů (např. z důvodu studia v zahraničí) zúčastnit ani jednoho z nabízených řádných termínů TSP, můžete podat žádost o mimořádný termín, který se bude konat v srpnu 2023. Tato žádost se podává písemně k rukám prorektora pro vzdělávání a kvalitu Mgr. Michala Bulanta, Ph.D., a to nejpozději do konce dubna. Žádost zašlete na adresu: Rektorát Masarykovy univerzity, Studijní odbor, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno. K žádosti je nutné přiložit příslušné potvrzení, bez něj nebude žádost akceptována.

37. Je možné TSP vykonat i v jiném městě než v Brně?

Termín TSP si vybíráte v období od ledna do dubna 2023 dle vaší preference v rámci nabízených termínů. Výběr konkrétního termínu TSP pečlivě zvažte, jelikož vámi zvolený termín TSP se nesmí krýt s termíny oborových testů na MU, maturitní zkouškou nebo přijímací zkouškou na jiné vysoké škole. TSP se koná ve více městech v České i Slovenské republice (Brno, Hradec Králové, Jihlava, Olomouc, Ostrava, Praha, Zlín, Banská Bystrica, Bratislava, Žilina).

Brno – termíny průběžně od ledna do dubna 2023
Hradec Králové – 7. 4. 2023
Jihlava – 24. 2. 2023, 14. 4. 2023
Olomouc – 3. 3. 2023, 31. 3. 2023
Ostrava – 9. 3. 2023
Praha – 16. 3. 2023, 17. 3. 2023
Zlín – 17. 2. 2023, 13. 4. 2023
Banská Bystrica – 1. 3. 2023
Bratislava – 21. 2. 2023, 11. 4. 2023
Žilina – 2. 3. 2023

38. Přihlíží MU v přijímacím řízení k výsledkům státní maturity?

Ne, fakulty MU výsledek státní maturity v přijímacím řízení nezohledňují.