Omezeno nabakalářské a magisterské studium (změnit) • Fakulta informatiky (změnit)

Nyní nejsou otevřena žádná přijímací řízení.

Nejbližší přijímací řízení jsou tato:
  • Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2018/2019
    Masarykova univerzita
    Informace budou zveřejněny od 1. 11. 2017
    Přihlášky lze podávat od 1. 11. 2017