Omezeno nabakalářské a magisterské studium (změnit)

Fakulty a studijní programy

Co vás zajímá?

Právnická fakulta
Právo a právní věda
Fakulta informatiky
Matematika
Právo a veřejná správa

Studijní obory

Informatika a druhý obor
Právo

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Test IS - bude smazáno

logo Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Přihlašuje se od 23. 9. 2017 do 2. 1. 2019 vč.