Omezeno nabakalářské a magisterské studium (změnit) • obor Genderová studia (změnit) • přijímací řízení MU do 28. 2. 2015

Fakulta sociálních studií

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2015/2016

Celá nabídka fakulty | Podrobně o fakultě

Studijní program:
Humanitní environmentalistika, bakalářské studium

Obor nebo kombinace oborů:

FSS: Environmentální studia, Genderová studia
Bakalářské studium, forma: prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština.
Založit přihlášku do této kombinace oborů (do 28. 2. 2015) | Podrobně o kombinaci oborů

Studijní program:
Humanitní studia, bakalářské studium

Obor nebo kombinace oborů:

FSS: Filozofie (mezifakultně na: FF), Genderová studia
Bakalářské studium, forma: prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština.
Založit přihlášku do této kombinace oborů (do 28. 2. 2015) | Podrobně o kombinaci oborů

FSS: Anglický jazyk a literatura (mezifakultně na: FF), Genderová studia
Bakalářské studium, forma: prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština.
Založit přihlášku do této kombinace oborů (do 28. 2. 2015) | Podrobně o kombinaci oborů

FSS: Genderová studia, Pedagogika (mezifakultně na: FF)
Bakalářské studium, forma: prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština.
Založit přihlášku do této kombinace oborů (do 28. 2. 2015) | Podrobně o kombinaci oborů

Studijní program:
Mediální a komunikační studia, bakalářské studium

Obor nebo kombinace oborů:

FSS: Genderová studia, Mediální studia a žurnalistika
Bakalářské studium, forma: prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština.
Založit přihlášku do této kombinace oborů (do 28. 2. 2015) | Podrobně o kombinaci oborů

Studijní program:
Mezinárodní teritoriální studia, bakalářské studium

Obor nebo kombinace oborů:

FSS: Evropská studia, Genderová studia
Bakalářské studium, forma: prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština.
Založit přihlášku do této kombinace oborů (do 28. 2. 2015) | Podrobně o kombinaci oborů

Studijní program:
Sociální politika a sociální práce, bakalářské studium

Obor nebo kombinace oborů:

FSS: Genderová studia, Veřejná politika a lidské zdroje
Bakalářské studium, forma: prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština.
Založit přihlášku do této kombinace oborů (do 28. 2. 2015) | Podrobně o kombinaci oborů

FSS: Genderová studia, Sociální práce
Bakalářské studium, forma: prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština.
Založit přihlášku do této kombinace oborů (do 28. 2. 2015) | Podrobně o kombinaci oborů

FSS: Genderová studia, Sociální práce
Bakalářské studium, forma: kombinované dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština.
Založit přihlášku do této kombinace oborů (do 28. 2. 2015) | Podrobně o kombinaci oborů

Studijní program:
Sociologie, bakalářské studium

Obor nebo kombinace oborů:

FSS: Genderová studia, Sociologie
Bakalářské studium, forma: prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština.
Založit přihlášku do této kombinace oborů (do 28. 2. 2015) | Podrobně o kombinaci oborů

FSS: Genderová studia, Sociální antropologie
Bakalářské studium, forma: prezenční dvouoborové, vyučovací jazyk: čeština.
Založit přihlášku do této kombinace oborů (do 28. 2. 2015) | Podrobně o kombinaci oborů

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2015/2016

logo Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Přihlašuje se od 1. 11. 2014 do 28. 2. 2015 vč.

Obecné informace o univerzitě

Masarykova univerzita

Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

Telefon: 549 491 011, 549 491 130

Fax: 549 491 030

E-mail: prihlaska@muni.cz, studijni@rect.muni.cz

WWW stránky: http://www.muni.cz, http://is.muni.cz/prihlaska/

Obecné informace o škole

Masarykova univerzita byla založena v roce 1919 jako druhá česká univerzita a zakládajícími fakultami byly Lékařská, Právnická, Přírodovědecká a Filozofická fakulta. K nim postupně přibyly Pedagogická fakulta (1946), Ekonomicko-správní fakulta (1991), Fakulta informatiky (1994), Fakulta sociálních studií (1998), Fakulta sportovních studií (2002). V současné době studuje na devíti fakultách MU více než 44 000 studentů v diplomových studiích. Počtem studentů v akreditovaných studijních programech je Masarykova univerzita druhou největší vysokou školou v České republice. • doplnit více informací o škole