Omezeno naceloživotní studium (změnit) • obor Identity v konfrontaci: Multikulturní výchova pro učitele/ky ZŠ a SŠ (změnit) • přijímací řízení FF do 28. 2. 2011

Filozofická fakulta

Multikulturní výchova pro učitele a učitelky ZŠ a SŠ v Jihomoravském kraji

Celá nabídka fakulty | Podrobně o fakultě

Studijní program:
Celoživotní vzdělávání, celoživotní vzdělávání

Obor nebo kombinace oborů:

FF: Identity v konfrontaci: Multikulturní výchova pro učitele/ky ZŠ a SŠ
Celoživotní vzdělávání, forma: tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština.
Založit přihlášku do tohoto oboru (do 28. 2. 2011) | Podrobně o oboru

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Multikulturní výchova pro učitele a učitelky ZŠ a SŠ v Jihomoravském kraji

logo Filozofická fakulta

Filozofická fakulta

Přihlašuje se od 20. 12. 2010 do 28. 2. 2011 vč.

Kurz probíhá formou seminárního cyklu uspořádaného do devíti seminárních bloků. Svým obsahem se zaměřuje na ty tematické oblasti, jež by měli učitelé a učitelsky střední a základní školy zvládat, mají-li úspěšně realizovat multikulturní výchovu, ale s ohledem na "průřezový charakter" MV pokrývá i relevantní aspekty průřezových témat Myšlením v evropských a globálních souvislostech a Mediální výchova.V rámci kurzu je akceptována problematika stereotypů, sociálního vyloučení, utváření sociálních identit (včetně národních identit) a problematika kulturních odlišností. • doplnit více informací o přijímacím řízení | o fakultě


Celoživotní vzdělávání v Obchodním centru MU

Nabídku celoživotního vzdělávání ostatních fakult MU lze nalézt kromě jejich webových stránek také v Obchodním centru MU.