Omezeno naceloživotní studium (změnit) • Filozofická fakulta (změnit) • přijímací řízení FF do 31. 7. 2014

Filozofická fakulta

Celoživotní vzdělávání 2014/2015 (přihlášky od 4. 3. 2014 do 31. 7. 2014 vč.)

Studijní program:
Celoživotní vzdělávání, celoživotní vzdělávání
Obor:
Studium jednotlivých předmětů, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech
Filologie, bakalářské studium
Obor:
Anglický jazyk a literatura, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Anglický jazyk a literatura, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Český jazyk a literatura, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Francouzský jazyk a literatura, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Francouzský jazyk a literatura, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Italský jazyk a literatura, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Německý jazyk a literatura, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Novořecký jazyk a literatura, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Portugalský jazyk a literatura, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Ruský jazyk a literatura, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Španělský jazyk a literatura, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Španělský jazyk a literatura, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Filozofie, bakalářské studium
Obor:
Filozofie, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Religionistika, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Historické vědy, bakalářské studium
Obor:
Historie, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Informační studia a knihovnictví, bakalářské studium
Obor:
Informační studia a knihovnictví, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Informační studia a knihovnictví, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Obecná teorie a dějiny umění a kultury, bakalářské studium
Obor:
Dějiny umění, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Hudební věda, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Hudební věda, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Sdružená uměnovědná studia, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Sdružená uměnovědná studia, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Teorie interaktivních médií, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Teorie interaktivních médií, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Pedagogika, bakalářské studium
Obor:
Pedagogika, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Pedagogika, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Sociální pedagogika a poradenství, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
Psychologie, magisterské studium
Obor:
Psychologie, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Celoživotní vzdělávání 2014/2015 (přihlášky od 4. 3. 2014 do 31. 7. 2014 vč.)

logo Filozofická fakulta

Filozofická fakulta

Přihlašuje se od 4. 4. 2014 do 31. 7. 2014 vč.

• doplnit více informací o fakultě

Celoživotní vzdělávání v Obchodním centru MU

Nabídku celoživotního vzdělávání ostatních fakult MU lze nalézt kromě jejich webových stránek také v Obchodním centru MU.