Andragogika

Doktorské studium

Andragogika

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: podzim 2019)

Filozofická fakulta Pedagogika (čtyřleté) prezenční,  čeština čeština


Andragogika

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: podzim 2019)

Filozofická fakulta Pedagogika (čtyřleté) kombinované,  čeština čeština


Andragogika (angl.)

Doctoral Studies in English 2019/2020 - Autumn 2019 (fee-paying program)

Filozofická fakulta Pedagogika (čtyřleté) prezenční,  angličtina angličtina


Andragogika (angl.)

Doctoral Studies in English 2019/2020 - Autumn 2019 (fee-paying program)

Filozofická fakulta Pedagogika (čtyřleté) kombinované,  angličtina angličtina