Biofyzika

Navazující magisterské studium

Biofyzika

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: podzim 2019)

Přírodovědecká fakulta Fyzika prezenční,  čeština čeština