Biomolekulární chemie

Doktorské studium

Biomolekulární chemie

Zahraniční uchazeči o doktorské studium (není určeno pro uchazeče z České a Slovenské republiky

Přírodovědecká fakulta Biochemie (čtyřleté) prezenční,  čeština čeština


Biomolekulární chemie

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: podzim 2019)

Přírodovědecká fakulta Biochemie (čtyřleté) prezenční,  čeština čeština


Biomolekulární chemie

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: podzim 2019)

Přírodovědecká fakulta Biochemie (čtyřleté) kombinované,  čeština čeština


Biomolekulární chemie

Zahraniční uchazeči o doktorské studium (není určeno pro uchazeče z České a Slovenské republiky

Přírodovědecká fakulta Biochemie (čtyřleté) kombinované,  čeština čeština


Biomolekulární chemie (angl.)

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: podzim 2019)

Přírodovědecká fakulta Biochemie (čtyřleté) prezenční,  angličtina angličtina


Biomolekulární chemie (angl.)

Zahraniční uchazeči o doktorské studium (není určeno pro uchazeče z České a Slovenské republiky

Přírodovědecká fakulta Biochemie (čtyřleté) prezenční,  angličtina angličtina


Biomolekulární chemie (angl.)

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: podzim 2019)

Přírodovědecká fakulta Biochemie (čtyřleté) kombinované,  angličtina angličtina


Biomolekulární chemie (angl.)

Zahraniční uchazeči o doktorské studium (není určeno pro uchazeče z České a Slovenské republiky

Přírodovědecká fakulta Biochemie (čtyřleté) kombinované,  angličtina angličtina