Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Biochemie

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: podzim 2019)

magisterský navazující program
čeština

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Biochemie (Analytická biochemie)

prezenční

Biochemie (Biochemie)

prezenční

Biochemie (Bioinformatika)

prezenční

Biochemie (Biomolekulární chemie)

prezenční

Biochemie (Genomika a Proteomika)

prezenční