Fyzioterapie

Bakalářské studium

Fyzioterapie

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020

Fakulta sportovních studií Specializace ve zdravotnictví prezenční,  čeština čeština