Přírodovědecká fakulta bakalářský program čeština

Aplikovaná a environmentální geologie

(Podrobnosti o programu)
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Aplikovaná a environmentální geologie

Přírodovědecká fakulta prezenční

Aplikovaná a environmentální geologie

Přírodovědecká fakulta kombinované