Přírodovědecká fakulta bakalářský program čeština

Fyzika – nanotechnologie

(Podrobnosti o programu)
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Fyzika – nanotechnologie

Přírodovědecká fakulta prezenční

Fyzika – nanotechnologie

Přírodovědecká fakulta kombinované