Přírodovědecká fakulta bakalářský program čeština
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Aplikovaná biochemie

Přírodovědecká fakulta prezenční

Biochemie

Přírodovědecká fakulta prezenční

Bioinformatika

Přírodovědecká fakulta prezenční