Přírodovědecká fakulta bakalářský program čeština

Biologie se zaměřením na vzdělávání

(Podrobnosti o programu)
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – doporučené kombinace

Jedná se o kombinace, které vám zaručují obsahovou nebo rozvrhovou kompatibilitu.
Tyto kombinace jsou dlouhodobě prověřené studenty a doporučené garantem programu Biologie se zaměřením na vzdělávání.

Biologie se zaměřením na vzdělávání

Přírodovědecká fakulta prezenční

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Přírodovědecká fakulta prezenční
Podrobnosti o programu druhé aprobace

Biologie se zaměřením na vzdělávání

Přírodovědecká fakulta prezenční

Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

Přírodovědecká fakulta prezenční
Podrobnosti o programu druhé aprobace

Biologie se zaměřením na vzdělávání

Přírodovědecká fakulta prezenční

Informatika ve vzdělávání

Fakulta informatiky prezenční
Podrobnosti o programu druhé aprobace

Biologie se zaměřením na vzdělávání

Přírodovědecká fakulta prezenční

Matematika se zaměřením na vzdělávání

Přírodovědecká fakulta prezenční
Podrobnosti o programu druhé aprobace