Přírodovědecká fakulta bakalářský program čeština

Matematická biologie a biomedicína

(Podrobnosti o programu)
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Biomedicínská bioinformatika

Přírodovědecká fakulta prezenční

Epidemiologie a modelování

Přírodovědecká fakulta prezenční