Přírodovědecká fakulta bakalářský program čeština

Ekologická a evoluční biologie

(Podrobnosti o programu)
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Ekologická a evoluční biologie

Přírodovědecká fakulta prezenční