Přírodovědecká fakulta bakalářský program čeština

Experimentální a molekulární biologie

(Podrobnosti o programu)
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Biologie člověka

Přírodovědecká fakulta prezenční

Experimentální biologie rostlin

Přírodovědecká fakulta prezenční

Experimentální biologie živočichů a imunologie

Přírodovědecká fakulta prezenční

Mikrobiologie

Přírodovědecká fakulta prezenční

Molekulární biologie a genetika

Přírodovědecká fakulta prezenční