Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Experimentální a molekulární biologie

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020

bakalářský program
čeština

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Biologie člověka

prezenční

Experimentální biologie rostlin

prezenční

Experimentální biologie živočichů a imunologie

prezenční

Mikrobiologie

prezenční

Molekulární biologie a genetika

prezenční