Přírodovědecká fakulta bakalářský program čeština

Geografie a kartografie

(Podrobnosti o programu)
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Fyzická geografie

Přírodovědecká fakulta prezenční

Geografická kartografie a geoinformatika

Přírodovědecká fakulta prezenční

Geoinformatika a regionální rozvoj

Přírodovědecká fakulta prezenční

Geoinformatika a trvalá udržitelnost

Přírodovědecká fakulta prezenční

Sociální geografie

Přírodovědecká fakulta prezenční