Přírodovědecká fakulta bakalářský program čeština

Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

(Podrobnosti o programu)
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – doporučené kombinace

Jedná se o kombinace, které vám zaručují obsahovou nebo rozvrhovou kompatibilitu.
Tyto kombinace jsou dlouhodobě prověřené studenty a doporučené garantem programu Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání.

Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

Přírodovědecká fakulta prezenční

Anglický jazyk a literatura

Filozofická fakulta prezenční
Podrobnosti o programu druhé aprobace

Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

Přírodovědecká fakulta prezenční

Český jazyk a literatura

Filozofická fakulta prezenční
Podrobnosti o programu druhé aprobace

Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

Přírodovědecká fakulta prezenční

Historie

Filozofická fakulta prezenční
Podrobnosti o programu druhé aprobace

Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

Přírodovědecká fakulta prezenční

Informatika ve vzdělávání

Fakulta informatiky prezenční
Podrobnosti o programu druhé aprobace

Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

Přírodovědecká fakulta prezenční

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční
Podrobnosti o programu druhé aprobace