Přírodovědecká fakulta bakalářský program čeština
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Geologie

Přírodovědecká fakulta prezenční

Geologie

Přírodovědecká fakulta kombinované

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – doporučené kombinace

Jedná se o kombinace, které vám zaručují obsahovou nebo rozvrhovou kompatibilitu.
Tyto kombinace jsou dlouhodobě prověřené studenty a doporučené garantem programu Geologie.

Geologie základní

Přírodovědecká fakulta prezenční
Anglický jazyk a literatura
Filozofická fakulta
Podrobnosti o programu vedlejšího studia

Geologie základní

Přírodovědecká fakulta prezenční
Archeologie
Filozofická fakulta
Podrobnosti o programu vedlejšího studia