Pedagogická fakulta bakalářský program čeština

Chemie se zaměřením na vzdělávání

(Podrobnosti o programu)
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – doporučené kombinace

Jedná se o kombinace, které vám zaručují obsahovou nebo rozvrhovou kompatibilitu.
Tyto kombinace jsou dlouhodobě prověřené studenty a doporučené garantem programu Chemie se zaměřením na vzdělávání.

Chemie se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční
Podrobnosti o programu druhé aprobace

Chemie se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční
Podrobnosti o programu druhé aprobace

Chemie se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční
Podrobnosti o programu druhé aprobace

Chemie se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční

Matematika se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční
Podrobnosti o programu druhé aprobace

Chemie se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční
Podrobnosti o programu druhé aprobace

Chemie se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční

Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční
Podrobnosti o programu druhé aprobace

Chemie se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční
Podrobnosti o programu druhé aprobace