Pedagogická fakulta bakalářský program čeština

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

(Podrobnosti o programu)
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – doporučené kombinace

Jedná se o kombinace, které vám zaručují obsahovou nebo rozvrhovou kompatibilitu.
Tyto kombinace jsou dlouhodobě prověřené studenty a doporučené garantem programu Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání.

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční
Podrobnosti o programu druhé aprobace

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční

Dějepis se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční
Podrobnosti o programu druhé aprobace

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční
Podrobnosti o programu druhé aprobace

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční
Podrobnosti o programu druhé aprobace

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční
Podrobnosti o programu druhé aprobace

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční

Chemie se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční
Podrobnosti o programu druhé aprobace

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční
Podrobnosti o programu druhé aprobace

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční

Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční
Podrobnosti o programu druhé aprobace

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční
Podrobnosti o programu druhé aprobace

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční
Podrobnosti o programu druhé aprobace

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční
Podrobnosti o programu druhé aprobace

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční

Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční
Podrobnosti o programu druhé aprobace

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční
Podrobnosti o programu druhé aprobace

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční
Podrobnosti o programu druhé aprobace

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta prezenční
Podrobnosti o programu druhé aprobace