Přírodovědecká fakulta bakalářský program čeština

Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování

(Podrobnosti o programu)
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování

Přírodovědecká fakulta prezenční