Filozofická fakulta bakalářský program čeština

Baltistika

(Podrobnosti o programu)
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Finština

Filozofická fakulta prezenční

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – libovolné kombinace

Nakombinujte si studium podle sebe a zvolte si vedlejší program dle vašeho zájmu.

Baltistika

Filozofická fakulta prezenční
Podrobnosti o programu vedlejšího studia
Přidat kombinaci

Přidat kombinaci

1. Vyberte hlavní studijní plán

Baltistika
Filozofická fakulta prezenční