Filozofická fakulta
Filozofická fakulta

Archivnictví

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020

bakalářský program
čeština

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Archivnictví

prezenční

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – libovolné kombinace

Nakombinujte si studium podle sebe a zvolte si vedlejší program dle vašeho zájmu.

Archivnictví

prezenční
Podrobnosti o programu vedlejšího studia

Přidat kombinaci

Přidat kombinaci

1. Vyberte hlavní studijní plán

Archivnictví
Filozofická fakulta prezenční