Filozofická fakulta bakalářský program čeština

Český jazyk a literatura

(Podrobnosti o programu)
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Český jazyk a literatura

Filozofická fakulta prezenční

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Čeština pro cizince

Filozofická fakulta prezenční

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – libovolné kombinace

Nakombinujte si studium podle sebe a zvolte si vedlejší program dle vašeho zájmu.

Český jazyk a literatura

Filozofická fakulta prezenční
Podrobnosti o programu vedlejšího studia
Přidat kombinaci

Přidat kombinaci