Pedagogická fakulta bakalářský program angličtina

English Language for Education

(Podrobnosti o programu)
Bachelor's Degree Programmes in English Language for 2019/2020 (tuition fee EUR 2000)

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

English Language for Education

Pedagogická fakulta prezenční

English Language for Education

Pedagogická fakulta kombinované