Učitelství francouzského jazyka pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ

Celoživotní vzdělávání

Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta

Učitelství francouzského jazyka pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ

Celoživotní
v programu Celoživotní vzdělávání

PdF MU: Přijímací řízení pro celoživotní vzdělávání - uzávěrka 15. 9. 2020

Celoživotní vzdělávání
čeština