Učitelství ruského jazyka pro základní školy – způsobilost vyučovat další předmět

Celoživotní vzdělávání

Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta

Učitelství ruského jazyka pro základní školy – způsobilost vyučovat další předmět

Celoživotní
v programu Celoživotní vzdělávání

PdF MU: Přijímací řízení pro celoživotní vzdělávání - uzávěrka 15. 9. 2020

Celoživotní vzdělávání
čeština