Studium pro výchovné poradce

Celoživotní vzdělávání

Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta

Studium pro výchovné poradce

Celoživotní
v programu Celoživotní vzdělávání

PdF MU: Přijímací řízení pro celoživotní vzdělávání - uzávěrka 15. 9. 2020

Celoživotní vzdělávání
čeština