Přípravný kurz

Celoživotní vzdělávání

Lékařská fakulta
Lékařská fakulta

Přípravný kurz

Celoživotní
v programu Celoživotní vzdělávání

Přípravný kurz LF 2022/2023 pro studium na VŠ (přihlášky od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2022 vč.)

Celoživotní vzdělávání
čeština