LL.M. v obchodním právu

Celoživotní vzdělávání

Právnická fakulta
Právnická fakulta

LL.M. v obchodním právu

Celoživotní
v programu Celoživotní vzdělávání

LL.M v obchodním právu (přihlášky od 4.5. 2020 do 31. 7. 2020 vč.)

Celoživotní vzdělávání
čeština