Biofyzika

Navazující magisterské studium

Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Biofyzika

Prezenční
v programu Fyzika

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2020/2021 (zahájení: podzim 2020)

Magisterské navazující studium
čeština