Fakulta sportovních studií
Fakulta sportovních studií

Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2020/2021 (zahájení: podzim 2020)

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2020

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Aplikovaná kineziologie

prezenční

Kondiční trénink

prezenční

Kondiční trénink

kombinované